ABELA PHARM (Proton system d.o.o.) Banja Luka – Brand Manager

ABELA PHARM BANJA LUKA
 • Autor objave:
 • Predlaganje, planiranje i provedba marketinških strategija i aktivnosti
 • Pre-launch i launch aktivnosti za nove proizvode
 • Definisanje ciljnih grupa, terapijskih mogućnosti, sezonskih potreba i benefita brenda
 • Predstavljanje novih terapijskih mogućnosti ljekarima i farmaceutima
 • Identifikacija novih poslovnih mogućnosti (novi prozvodi, novi KOL), te njegovanje postojećih poslovnih odnosa
 • Praćenje rada konkurencije i osmišljavanje pravovremenih i učinkovitih odgovora na promjene na tržištu BiH;
 • Upravljanje budžetima za brend.
 • Organizacija i učestvovanje na stručnim skupovima i kongresima
 • Kontinuirana edukacija i praćenje najnovijih medicinskih informacija
 • Pružanje obuka o brendovima za stručne saradnike i praćenje kvaliteta znanja o odgovarajućim prozvodima
 • Uspostavljanje veza sa eksternim agencijama kako bi se unaprijedile inicijative za brend
 • Visoka stručna sprema (VSS) – farmaceutski ili medicinski fakultet
 • Radno iskustvo na poziciji od najmanje 2 godina
 • Spremnost na terenski rad
 • Vozačka dozvola ,,B” kategorije
 • Aktivno znanje pisanog i govornog engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računalu u MS Office-u (Word, Excel, PowerPoint, MS Teams)
 • Komunikativnost, sklonost timskom radu i naklonjenost inovacijama
 • Spremnost na prihvatanje odgovornosti za ostvarenje zadatih ciljeva

Broj izvršilaca: 1